Nieuws
 1. Afsluiting seizoen 16+
2. Yoga 3. Ledenjaarvergadering  notulen 4.
5.  6.   7.  Filmpjes uitvoering 8.Clublied


1. Afsluiting seizoen 16+

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


Plaatjes/dbc90699-3d45-462c-b1cc-7d5e4783de97.jpg

Plaatjes/dbc90699-3d45-462c-b1cc-7d5e4783de97.jpg 
 
2. Yoga


Wij gaan nogmaals 10 yoga lessen aanbieden

In verband met vakantie yogalerares, meivakantie en Hemelvaart vallen er 5 avonden uit.
Op de volgende datums zijn jullie welkom:
28 maart
4 april
9, 16, 23 mei
6, 13, 20, 27 juni
4 juli

KOSTEN:                                                                                                                        yoga

Pakketprijs (10-lessen): 60,-
Losse lessen: 8,-

Voor informatie of vragen;

svmidoost.nl

info@svmidoost.nl


Plaatjes/yoga%20afbeelding%20handen%20in%20de%20lucht.jpg
3. Nieuwsbrief ledenjaarvergadering

Woensdag 16 januari 2019, tijdens de jaarvergadering, zijn Marion Koers, Wendy Wijsbeek, Ida Gremmer en Mariska Klooster uit het bestuur gegaan.

Gelukkig hebben we de volgende personen bereid gevonden, om het bestuur te gaan versterken.
- Hans Nijbroek(voorzitter)
- Marian v/d Aker(secretaresse)
- Marjan van Pelt(lid)
- Petra Andringa(lid)

- Karina Dijkema(lid)

Contributie verhoging:
Per 1 febr. 2019 wordt de contributie met 0.50 verhoogd per maand. Voor de nieuwe contributie bedragen zie het kopje contributie.  Mede door het afnemen van het aantal leden, naar 109. Daar moeten we als vereniging en leden mee aan de gang

Neem gerust een kr een vriendje of vriendinnetje mee!!!

Verhoging wedstrijdgeld turnen:
Het wedstrijdgeld is verhoogd van 17.50 in 2018, naar 20.00 in 2019.

Nieuwe peuter en kleuter leidster:
Fijn dat, Petra Reijers, de lessen voor de peuters en kleuters kan verzorgen.
Per dinsdag 5 februari 2019 gaan de peuters naar uur, van 13:45 tot 14:30 uur.
Op korte termijn gaan we bekijken of juf Petra voor de donderdag iets voor onze vereniging kan betekenen. 

 

 

2.


 


5. 


 

6.

7. Voor fimpjes en clips
zie facebook.com/svmidoost

 

8.Clublied

SV MidOost lied

In t noorden van t land
ligt het mooie Oldambt.

De dorpen zijn klein
maar ze gaan hand in hand.

Oostwold en Midwold
Sporten met veel plezier.

Gym, volleybal, acro alles kun je hier.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op.
doe met ons mee
voel je op en top,
Rek, strek, duik spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee,
voel je op en top.

De krimp is geweest
onze club groeit nog steeds.

Sporten in de hal
op muziek of met een bal.

Kom uit je luie stoel
want bewegen is ons doel.

Doe met ons mee,
samen sporten is ok.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.