Nieuws
1.Notulen jaarvergadering 2018 2. Yoga 3. Gezocht Bestuursleden 4. Vacature Leiding
5.  6.   7.  Filmpjes uitvoering 8.Clublied

Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!

Rabobank Zuid en Oost Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt 100.000,- beschikbaar! Ook SV MidOostdoet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 8 t/m 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Wij SV MidOost ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor SV MidOost belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf nieuwe materialen .

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan SV MidOost tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Zuid en Oost Groningen.

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/zog.

Bedankt voor jouw steun!

1
. Notulen ledenjaarvergadering 17 januari 2018

1. Opening van de voorzitter.
Marjon heet allen van harte welkom op de ledenjaarvergadering.

2. Notulen vorige vergadering.
De notulen worden door alle aanwezigen gelezen, er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

3. Jaarverslag secretaresse.

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Wendy.

4. Verslag kascommissie.

De kascommissie bestond uit Bea Dunning en Roelof de Graaf. Alles was overzichtelijk en zag er keurig uit. Er zijn geen bijzonderheden gevonden.

5. Benoeming kascommissie.

De kascommissie bestaat het komende jaar uit Petra Andringa en Marjan v/d Aker.

6. Jaarverslag penningmeester.

Het ledenaantal staat momenteel op; 158 leden.
Er zijn geen opmerkingen over het huidig saldo. Wij mogen erg blij zijn met onze sponsoren. Het afgelopen jaar is er veel gewisseld met leden, grote aantallen er af en nieuwe leden erbij.

7. Begroting penningmeester 2018.

We hopen dat onze ledenaantal redelijk constant zal blijven. Verder geen opmerkingen over de begroting.

8. Contributie verhoging.
(Zie voorstel penningmeester)
Het was een lastige keuze. Met het huidige saldo kunnen we ons nog redden met de huidige in- en uitgaven. Maar aangezien de zaalhuur en het salaris wel steeds verder omhoog gaat, lijkt het ons verstandig om de contributie omhoog te doen. In vergelijking met andere verenigingen zitten wij nog vrij laag, ook speelt mee dat we de afgelopen twee jaar geen verhoging hebben doorgevoerd. Zo kwamen we tot het besluit om per 1 februari 2018 de contributie te verhogen.

9. Bestuursverkiezing.

Marjon (voorzitter), Wendy (secretaresse) en Ida (algemeen bestuurslid) zijn aftredend. Ze hebben besloten om zich nog sowieso voor het aankomende jaar herkiesbaar te stellen.
Paul Meijer heeft zich als kandidaat gemeld voor het bestuur. Er is geen tegenbericht gekomen en daarom wordt Paul dan ook welkom geheten als nieuw bestuurslid.

10.Nieuw aan te schaffen materiaal.

Elien heeft aangegeven graag een landingsmatras te willen hebben. Deze zal aangeschaft worden.

11. Geplande activiteiten 2018.

Uitvoering (gymfeest o.i.d. datum nog onbekend)
Turn en acro wedstrijden
Clubkampioenschappen (26 mei)
Toiletpapieractie (september/oktober 2018)
Paaseierenactie ( 5,6,7, en 8 maart)
Seizoen afsluiting (7 en 16 juli)
 
12. Bestuursleden/vrijwilligers.
Helaas lopen wij er tegenaan dat het heel lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn verschillende mensen benaderd maar tot nu toe wil niemand een bestuursfunctie op zich nemen.
Ook vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden. Dit zorgt er voor dat we bepaalde activiteiten anders moeten gaan invullen.

13. Rondvraag.

Marjan v/d Aker komt met verschillende ideen.
- 5 of 10-weekse woensdagmiddag kinder-activiteit organiseren in de winterperiode (misschien kan Steffan iets betekenen)
- Freerunning: Een dagdeel op zaterdag samen trainen met de Freerunners uit Woldendorp. Tips en tricks met elkaar uitwisselen. Trainen, pauze met een broodje en een drankje en dan vervolgens weer verder trainen.
- Uitvoering: Podium in het midden van de zaal i.p.v. de steigertribune. Marjan biedt zich aan om te spreken tijdens de uitvoering.

14. Sluiting van de ledenjaarvergadering.

Marjon bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

2. START: 

donderdag 11 januari 2018

YOGA

Vanaf 11 januari t/m 22 maart wordt er elke donderdagavond yogales gegeven in sporthal de Rietkraag. Van 20.00 tot 21.00 uur, na afloop wordt er met elkaar koffie of thee gedronken. Kom gerust eens kijken! Mannen en/of dames iedereen is welkom, ook later instromen is geen enkel probleem.

Doel: Yoga houdingen dagen je op fysiek gebied uit. Je wordt meer bewust van je lichaam en hoe het werkt. De houdingen zijn ervoor bedoeld om zowel je lichaam als geest te trainen en geven je meer kracht, maken je flexibel en bevorderen je balans. Hierdoor kan de energie beter door je lichaam stromen en zal je lichaam beter gaan functioneren.
 

 

YOGA

 

Bij SV MidOost
Sporthal de Rietkraag, binnenlanden 52, 9682 NB Oostwold

 

 

KOSTEN:

Pakketprijs: 60,-
Losse lessen: 8,-

Voor informatie of vragen;

svmidoost.nl

info@svmidoost.nl


 


3. Gezocht Bestuursleden

Beste leden, ouders/verzorgers, opa's/oma's of andere belangstellenden,

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Het bestuur is op dit moment niet op volledige sterkte en voor ons wordt het zo steeds moeilijker om activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Lijkt het je leuk om plaats te nemen in ons bestuur of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via deze pagina of via info@svmidoost.nl

Sportieve groet namens het gehele bestuur!

4. Vacature

Vanwege het vertrek van onze volleybal trainster zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer/trainster voor onze recreatieve volleyballers. Het gaat om een groep dames en heren die elke dinsdagavond 1,5 uur trainen en spelen in Sporthal De Rietkraag Oostwold en af en toe meedoen aan toernooien. Lijkt het je leuk om deze groep te leiden neem dan contact met ons op via info@svmidoost.nl. De tijden zijn van 19:30-21:00 en de vergoeding is volgens de CAO Sport schaal 6.


5.
 

6.

7. Voor fimpjes en clips
zie facebook.com/svmidoost

 

8.Clublied

SV MidOost lied

In t noorden van t land
ligt het mooie Oldambt.

De dorpen zijn klein
maar ze gaan hand in hand.

Oostwold en Midwold
Sporten met veel plezier.

Gym, volleybal, acro alles kun je hier.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op.
doe met ons mee
voel je op en top,
Rek, strek, duik spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee,
voel je op en top.

De krimp is geweest
onze club groeit nog steeds.

Sporten in de hal
op muziek of met een bal.

Kom uit je luie stoel
want bewegen is ons doel.

Doe met ons mee,
samen sporten is ok.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.