Nieuws
 1. Laatste nieuws 2. Rabo clubkas  campagne 2018 3. Uitvoering 4.Notulen ledenjaarvergadering
5.  6.   7.  Filmpjes uitvoering 8.Clublied

1. Laatste nieuws

De acro lessen zijn op maandag van 17.00 uur tot 20.00 uur

1b.Vervanging juf Kirstin.

 

Beste leden,

De zomervakantie staat bijna voor de deur. Zoals jullie weten verwachten juf Kirstin en haar man in augustus hun eerste kindje. Als alles goed blijft gaan, werkt juf Kirstin tot aan de zomervakantie. Daarna zal ze gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof.

We kunnen jullie vertellen dat wij een vervangster voor juf Kirstin hebben gevonden. Juf Marjan zal na zomervakantie de huidige lessen over gaan nemen. De tijden blijven hetzelfde en we gaan proberen om de inhoud zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige lessen.

Marjan woont in Midwolda. Ze geeft al jaren les in verschillende vakken en heeft in het verleden aan turnen gedaan. Jullie zullen binnenkort kennis gaan maken met Juf Marjan, af en toe zal ze met Kirstin mee gaan draaien.  Per 1 december zal juf Kirstin haar werkzaamheden weer gaan herpakken.
Voor verdere vragen stel ze gerust; info@svmidoost.nl

We wensen juf Kirstin nog een fijne verloop van haar zwangerschap! 


Voor jullie alvast een fijne zomervakantie gewenst

Sportieve groet,
Bestuur SVMidOost.

 

 

 

2. Rabobank Clubkas Campagne 2018

Stemmers bedankt!

Wij willen alle mensen die op onze vereniging gestemd hebben met de Rabobank clubkas actie heel erg bedanken! Onze vereniging heeft 90 stemmen binnen gekregen en daarbij een mooi bedrag opgehaald!

Van het opgehaalde bedrag is een valdempings- en plofmat besteld, waar weer veel nieuwe oefeningen op aangeleerd kunnen worden.

3.Uitvoering

Beste leden, ouders/verzorgers,

Wij als bestuur zijn samen met de leiding tot het besluit gekomen dat er dit seizoen geen uitvoering is.

We zijn tot dit besluit gekomen, omdat we een klein bestuur hebben, die dit evenement op dit moment niet kunnen dragen. Helaas zijn er ook te weinig vrijwilligers doe ons kunnen/willen ondersteunen.

In het nieuwe seizoen houden we wel een uitvoering! De uitvoering staat dan ook al gepland op zaterdag 17 november 2018!!!! Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda. Het thema zal dan "Halloween" zijn.

Wil je plaatsnemen in de werkgroep uitvoering of als vrijwilliger aanwezig zijn op de avond zelf, laat het ons dan weten.4. Notulen ledenjaarvergadering 17 januari 2018

1. Opening van de voorzitter.
Marjon heet allen van harte welkom op de ledenjaarvergadering.

2. Notulen vorige vergadering.
De notulen worden door alle aanwezigen gelezen, er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

3. Jaarverslag secretaresse.

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Wendy.

4. Verslag kascommissie.

De kascommissie bestond uit Bea Dunning en Roelof de Graaf. Alles was overzichtelijk en zag er keurig uit. Er zijn geen bijzonderheden gevonden.

5. Benoeming kascommissie.

De kascommissie bestaat het komende jaar uit Petra Andringa en Marjan v/d Aker.

6. Jaarverslag penningmeester.

Het ledenaantal staat momenteel op; 158 leden.
Er zijn geen opmerkingen over het huidig saldo. Wij mogen erg blij zijn met onze sponsoren. Het afgelopen jaar is er veel gewisseld met leden, grote aantallen er af en nieuwe leden erbij.

7. Begroting penningmeester 2018.

We hopen dat onze ledenaantal redelijk constant zal blijven. Verder geen opmerkingen over de begroting.

8. Contributie verhoging.
(Zie voorstel penningmeester)
Het was een lastige keuze. Met het huidige saldo kunnen we ons nog redden met de huidige in- en uitgaven. Maar aangezien de zaalhuur en het salaris wel steeds verder omhoog gaat, lijkt het ons verstandig om de contributie omhoog te doen. In vergelijking met andere verenigingen zitten wij nog vrij laag, ook speelt mee dat we de afgelopen twee jaar geen verhoging hebben doorgevoerd. Zo kwamen we tot het besluit om per 1 februari 2018 de contributie te verhogen.

9. Bestuursverkiezing.

Marjon (voorzitter), Wendy (secretaresse) en Ida (algemeen bestuurslid) zijn aftredend. Ze hebben besloten om zich nog sowieso voor het aankomende jaar herkiesbaar te stellen.
Paul Meijer heeft zich als kandidaat gemeld voor het bestuur. Er is geen tegenbericht gekomen en daarom wordt Paul dan ook welkom geheten als nieuw bestuurslid.

10.Nieuw aan te schaffen materiaal.

Elien heeft aangegeven graag een landingsmatras te willen hebben. Deze zal aangeschaft worden.

11. Geplande activiteiten 2018.

Uitvoering (gymfeest o.i.d. datum nog onbekend)
Turn en acro wedstrijden
Clubkampioenschappen (26 mei)
Toiletpapieractie (september/oktober 2018)
Paaseierenactie ( 5,6,7, en 8 maart)
Seizoen afsluiting (7 en 16 juli)
 
12. Bestuursleden/vrijwilligers.
Helaas lopen wij er tegenaan dat het heel lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. Er zijn verschillende mensen benaderd maar tot nu toe wil niemand een bestuursfunctie op zich nemen.
Ook vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden. Dit zorgt er voor dat we bepaalde activiteiten anders moeten gaan invullen.

13. Rondvraag.

Marjan v/d Aker komt met verschillende ideeŽn.
- 5 of 10-weekse woensdagmiddag kinder-activiteit organiseren in de winterperiode (misschien kan Steffan iets betekenen)
- Freerunning: Een dagdeel op zaterdag samen trainen met de Freerunners uit Woldendorp. Tips en tricks met elkaar uitwisselen. Trainen, pauze met een broodje en een drankje en dan vervolgens weer verder trainen.
- Uitvoering: Podium in het midden van de zaal i.p.v. de steigertribune. Marjan biedt zich aan om te spreken tijdens de uitvoering.

14. Sluiting van de ledenjaarvergadering.

Marjon bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 


5. Gezocht Bestuursleden

Beste leden, ouders/verzorgers, opa's/oma's of andere belangstellenden,

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Het bestuur is op dit moment niet op volledige sterkte en voor ons wordt het zo steeds moeilijker om activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Lijkt het je leuk om plaats te nemen in ons bestuur of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via deze pagina of via info@svmidoost.nl

Sportieve groet namens het gehele bestuur!


 

6.

7. Voor fimpjes en clips
zie facebook.com/svmidoost

 

8.Clublied

SV MidOost lied

In ít noorden van ít land
ligt het mooie Oldambt.

De dorpen zijn klein
maar ze gaan hand in hand.

Oostwold en Midwold
Sporten met veel plezier.

Gym, volleybal, acro alles kun je hier.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op.
doe met ons mee
voel je op en top,
Rek, strek, duik spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee,
voel je op en top.

De krimp is geweest
onze club groeit nog steeds.

Sporten in de hal
op muziek of met een bal.

Kom uit je luie stoel
want bewegen is ons doel.

Doe met ons mee,
samen sporten is okť.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.