Nieuws
 1. Rabobank Clubkas Campagne 2. Yoga 3. Ledenjaarvergadering  notulen 4.
5.  6.   7.  Filmpjes uitvoering 8.Clublied


1. Rabobank Clubkas Campagne

Beste leden, ouders, verzorgers, opas en omas,

Net als vorig jaar doen we ook dit jaar weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne!

De Rabobank heeft onze inschrijving positief beoordeeld en dit jaar is ons doel de aanschaf van een viertal

 
Fit-Jump Sport trampolines.

 
Wat kunnen jullie doen om er voor te zorgen dat dit gaat lukken?

Iedereen die lid is van de Rabobank Zuid en Oost Groningen ontvangt 5 stemmen die je uit mag brengen op de verschillende verenigingen, echter maximaal 2 op de zelfde vereniging.

Dus vraag je ouders, opas en omas maar ook andere familie, vrienden en kennissen of ze 2 stemmen willen uitbrengen op S.V Midoost!

Kost niets, alleen wat tijd!

De periode waarin je kunt stemmen is van 9 tot 28 februari 2019.

 
Heb je wel een rekening bij de Rabobank maar geen stemkaart gekregen? Waarschijnlijk ben je dan nog geen lid. Even lid worden, kost ook niets! Als je dit nu doet mailt de Rabobank je automatisch de stemkaart. Aanmelden kan met onderstaande link.

 https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/  

 
Wij hopen dat jullie allemaal willen helpen weer wat nieuw materiaal binnen de vereniging te krijgen, dus breng je stem uit op de S.V.MidOost!

 
Met sportieve groet,

Het bestuur S.V MidOost

 

 2. Yoga

Ook in het nieuwe jaar gaan wij verder met yoga

NU DINSDAG & DONDERDAG AVOND YOGA IN OOSTWOLD!
Aangezien er op de maandagavond te weinig deelname was, willen we nu graag kijken of de dinsdagavond men beter schikt.

Het afgelopen jaar werd er op donderdag yoga les aangeboden. Nu biedt SV-MidOost ook op dinsdag yoga aan. Eerst 2 lessen en met voldoende deelname, zullen we de dinsdagen voortzetten.

Wanneer:
Dinsdag 22 januari 20.00u 21.00u
Donderdag 24 januari 20.00u 21.00u

Waar:

Sporthal de Rietkraag, binnenlanden 52 9682 NB Oostwold

Na afloop van de yogales wordt er met elkaar thee gedronken

KOSTEN:                                                                                                                        yoga

Pakketprijs (10-lessen): 60,-
Losse lessen: 8,-

Voor informatie of vragen;

svmidoost.nl

info@svmidoost.nl


Plaatjes/yoga%20afbeelding%20handen%20in%20de%20lucht.jpg
3. Nieuwsbrief ledenjaarvergadering

Woensdag 16 januari 2019, tijdens de jaarvergadering, zijn Marion Koers, Wendy Wijsbeek, Ida Gremmer en Mariska Klooster uit het bestuur gegaan.

Gelukkig hebben we de volgende personen bereid gevonden, om het bestuur te gaan versterken.
- Hans Nijbroek(voorzitter)
- Marian v/d Aker(secretaresse)
- Marjan van Pelt(lid)
- Petra Andringa(lid)

- Karina Dijkema(lid)

Contributie verhoging:
Per 1 febr. 2019 wordt de contributie met 0.50 verhoogd per maand. Voor de nieuwe contributie bedragen zie het kopje contributie.  Mede door het afnemen van het aantal leden, naar 109. Daar moeten we als vereniging en leden mee aan de gang

Neem gerust een kr een vriendje of vriendinnetje mee!!!

Verhoging wedstrijdgeld turnen:
Het wedstrijdgeld is verhoogd van 17.50 in 2018, naar 20.00 in 2019.

Nieuwe peuter en kleuter leidster:
Fijn dat, Petra Reijers, de lessen voor de peuters en kleuters kan verzorgen.
Per dinsdag 5 februari 2019 gaan de peuters naar uur, van 13:45 tot 14:30 uur.
Op korte termijn gaan we bekijken of juf Petra voor de donderdag iets voor onze vereniging kan betekenen. 

 

 

2.


 


5. 


 

6.

7. Voor fimpjes en clips
zie facebook.com/svmidoost

 

8.Clublied

SV MidOost lied

In t noorden van t land
ligt het mooie Oldambt.

De dorpen zijn klein
maar ze gaan hand in hand.

Oostwold en Midwold
Sporten met veel plezier.

Gym, volleybal, acro alles kun je hier.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op.
doe met ons mee
voel je op en top,
Rek, strek, duik spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee,
voel je op en top.

De krimp is geweest
onze club groeit nog steeds.

Sporten in de hal
op muziek of met een bal.

Kom uit je luie stoel
want bewegen is ons doel.

Doe met ons mee,
samen sporten is ok.

Refrein:
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.
Rek, strek, duik, spring, zit en sta weer op,
doe met ons mee
voel je op en top.