Contributie                                                                                  

 

Contributie per 1 februari 2020


Tienersport
 € 12.50 per maand
Total Body Fit
 € 12.50 per maand
Basisturnen 
 € 12.50 per maand
Volleybal   € 12.50 per maand
Freerunning
  € 12.50 per maand
Yoga
 € 65.00 start 26 augustus in blokken van 10 lessen , losse les € 8.50     
Zumba   € 12.50 per maand 
Meerdere lessen Alleen geldig voor lessen met een contributie van € 12.50 per maand
2e les vermeerderd met  € 7.50 extra per maand
3e les vermeerderd met  € 6.50 extra per maand
4e les vermeerderd met  € 5.50 extra per maand

 

De contributie betaling vindt plaats via een doorlopende machtiging aan S.V. MidOost en wordt aan het begin van elke maand afgeschreven.

Bondscontributie 

 

Leden tot 16 jaar       € 23.80 per jaar  
Leden 16 jaar en ouder       € 29.40 per jaar 

De bondscontributie wordt op 27 januari geďncasseerd. 


Bondscontributie is een contributie die S.V. MidOost. jaarlijks af moet dragen aan de K.N.G.U. ( Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ).       
                                    

 

Indien incasso niet mogelijk is, wordt er € 2.- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?

Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdfondssportencultuur..

Via de onderwijsinstelling of jeugdhulpverlening kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen