Contributie                                                                                  

 

Contributie per 1 februari 2018


Peuters  €  6.50 per maand
Gymnastiek Kleuters t/m 12+  €  10.50 per maand
Aerobic €  10.50 per maand
Mini Selectie turnen 1.5 uur   € 13.75 per maand
Selectie turnen 1 uur / 2 uur /3 uur   € 13.50 / € 20.00 / € 25.50 per maand
Basisturnen 1uur  € 10.50  per maand
Basisacro 1 uur  € 10.50 per maand
Selectie acro 1 uur / 2 uur / 3 uur  € 13.50 / € 20.00 / € 25.50 per maand
Volleybal   € 10.50 per maand
Freerunning 1 uur   € 10.50 per maand
Freerunning 1,5 uur  € 13.75 per maand
Zumba   € 10.50 per maand 
Meerdere lessen Alleen geldig voor lessen met een contributie van € 10.50 per maand
2e les vermeerderd met  € 6.50 extra per maand
3e les vermeerderd met  € 5.50 extra per maand
4e les vermeerderd met  € 4.50 extra per maand

 

De contributie betaling vindt plaats via een doorlopende machtiging aan S.V. MidOost en wordt aan het begin van elke maand afgeschreven.

Bondscontributie 

 

Leden tot 16 jaar       € 21.40 per jaar  
Leden 16 jaar en ouder       € 26.20 per jaar 

De bondscontributie wordt op 20 januari geďncasseerd. 


Bondscontributie is een contributie die S.V. MidOost. jaarlijks af moet dragen aan de K.N.G.U. ( Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ).       
                                    

 

Indien incasso niet mogelijk is, wordt er € 2.- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?

Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdsportfonds.

Via de onderwijsinstelling of jeugdhulpverlening kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl