Contributie                                                                                  

 

Contributie per 1 februari 2019


Peuters  €  8.25 per maand
Gymnastiek Kleuters t/m 12+  €  11.00 per maand
Aerobic €  11.00 per maand
Mini Selectie turnen 1.5 uur   € 14.50 per maand
Selectie turnen 1 uur / 2 uur /3 uur   € 14.00 / € 21.00 / € 27.00 per maand
Basisturnen 1uur  € 11.00  per maand
Selectie acro 1 uur / 2 uur / 3 uur  € 14.00 / € 21.00 / € 27.00 per maand
Volleybal   € 11.00 per maand
Zumba   € 11.00 per maand 
Meerdere lessen Alleen geldig voor lessen met een contributie van € 11.00 per maand
2e les vermeerderd met  € 7.00 extra per maand
3e les vermeerderd met  € 6.00 extra per maand
4e les vermeerderd met  € 5.00 extra per maand

 

De contributie betaling vindt plaats via een doorlopende machtiging aan S.V. MidOost en wordt aan het begin van elke maand afgeschreven.

Bondscontributie 

 

Leden tot 16 jaar       € 22.00 per jaar  
Leden 16 jaar en ouder       € 27.00 per jaar 

De bondscontributie wordt op 25 januari geďncasseerd. 


Bondscontributie is een contributie die S.V. MidOost. jaarlijks af moet dragen aan de K.N.G.U. ( Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ).       
                                    

 

Indien incasso niet mogelijk is, wordt er € 2.- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?

Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdsportfonds.

Via de onderwijsinstelling of jeugdhulpverlening kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl