Aanmelden

Hartelijk welkom bij onze vereniging.  Wij vinden het fijn jou als lid te mogen begroeten.

Je kunt je aanmelden tijdens de les bij de leidster. Je krijgt dan een aanmeldingsformulier die jij of je ouders verder invullen en de volgende les weer inleveren.

      Het is altijd mogelijk om een  proefles bij te wonen om te kijken of jij het leuk vind.


 

Voor meer informatie zie contributie.

                                                              

Afmelden

Opzeggen lidmaatschap.
Uitsluitend via e-mail (of schriftelijk) bij de ledenadministratie Christina Boven. (zie bestuur )
Alle leden hebben een opzegtermijn van 2 maanden, gerekend vanaf de eerste van de eerst volgende maand.
Een afgegeven machtiging voor automatische incasso van de contributie via bank of giro wordt dan automatisch stopgezet.

Wijzigingen

Wilt u wijzigingen van naam, postadres, telefoonnummer, mobiel nummer,  rekeningnummer, doorgeven aan:

schriftelijk                   of                             per email: 
C. Boven                                                        

Hoofdstraat 40
9686 VJ   BEERTA